FI +358 449877 450 

NL +31 6 1100 6693

HELGATRAKSELarchitect

EN  / FI / NL

Het Passiefhuis concept is gebaseerd op het minimaliseren van de energie-vraag door het optimaliseren van het ontwerp en de verschillende bouwdelen en de installaties. Een passiefhuis is een zeer comfortable woning die tegelijkertijd erg energiezuinig is. Een conventioneel verwarmingssysteem is in theorie niet nodig.


Wij zien veel voordelen in een passiefhuis, en hebben al enkele woningen ontworpen volgens die concept. Onderstaande de voordelen op een rij:


- behaaglijk warm in de winter en aangenaam koel in de zomer door een goed te regelen binnenklimaat

 -zeer lage warmtebehoefte door zeer goede thermische isolatie, kierdichting, uitgekiende detaillering en  de toepassing van warmteterugwinning op de ventilatielucht.

- optimaal gebruik van passieve zonne-energie door nauwkeurig gekozen orientatie en een daarop    afgestemd bouwkundig ontwerp.

- gezond door veel aandacht voor ventilatie, klimaatregeling en binnenmilieu

- goede combinatiemogelijkheden voor duurzame energiebronnen, waardoor energieneutraal bouwen tot  de mogelijkheden behoort.


Een van onze favoriete projecten is het ontwerp van een Passiefhuis in het Friese Beetsterzwaag: geheel van vernieuwbare gezonde materialen, zeer energiezuinig en voorzien van slimme voorzieningen zoals gebruik van regenwater, lokale en natuurlijke reiniging van afvalwater en warmte/koude opslag in de bodem. Maak een afspraak met ons om meer over dit ontwerp of het Passiefhuis concept te leren.. 

passiefhuis te beetsterzwaag

Passiefhuis standaard