FI +358 449877 450 

NL +31 6 1100 6693

HELGATRAKSELarchitect

4-stappen plan

EN / FI / NL

    kennismaken



1: vooronderzoek


2: ontwerp


3: vergunningen


4: bouw




De stap voorafgaand aan het ontwerpproces begint uiteraard met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertel je wat de plannen, ideeën of wensen zijn. De plannen kunnen tijdens dit gesprek al heel concreet op tafel liggen. Ben je nog niet zover? Geen probleem, gezamenlijk gaan we je wensen inventariseren en komen zo stap voor stap tot een programma.

  1. Wat is het verhaal dat je in de woning of verbouwing terug wilt zien? Wat houdt je bezig op het gebied van ruimte, vormen en materialen. In het vooronderzoek voeren wij ook een bestemmingsplan, vergunningen en financiële scan uit. Passen de ideeën binnen het bestemmingsplan, wat zijn de eisen van welstand, rust er een monumentenstatus op je woning, wat gaat het ongeveer kosten? Of anders gezegd: zijn de plannen haalbaar of niet?
  2. Samen met jou vormen we een ontwerpteam. Dit team bestaat uit opdrachtgever, architect, constructeur en bouwfysisch ingenieur. Met dit team behandelen we vaste thema’s die tot een woning leiden: constructie, vloer, gevels, dak, interieur en techniek. Bij elk thema bespreken we wat voor jou de beste oplossing is. Zo krijg je op een zeer efficiënte wijze een compleet, passend ontwerp binnen het daarvoor gestelde budget.
  3. Als het definitieve ontwerp gereed is nemen wij dit nogmaals met jou door. Als je een goed gevoel hebt bij het definitieve ontwerp dan maken wij de stukken gereed voor de vergunningen. Of er nog een vergunningstraject gestart dient te worden is afhankelijk van de opgave. In het vooronderzoek bekijken wij welke procedures er eventueel nodig zijn.
  4. De vergunning is binnen. We zoeken een goede aannemer voor je en vormen een bouwteam. Met het bouwteam gaan we om tafel zitten om nog de laatste puntjes op de i te zetten. Hierbij valt te denken aan start van de bouw, planning, betalingstermijnen en de datum van oplevering. Tijdens de bouw monitoren we de bouw, de tijdsplanning en het budget met grote regelmaat. Monitoring voorkomt veel extra stress en je bent ervan verzekerd dat het project correct en optimaal wordt uitgevoerd. Tijdens de oplevering lopen wij met jou en de aannemer door het gebouw. We controleren of alles naar wens is uitgevoerd en verzamelen onvolkomenheden in een lijst van opleverpunten die de aannemer binnen afzienbare tijd hersteld.